Adevăratele modele

În ziua a treia a Nașterii Domnului, să-l cinstim pe Sfîntul Ștefan, neînfricatul și virtuosul Arhidiacon a cărui extraordinară pildă ne însoțește din vremurile biblice.

Cel care a slujit cu dîrzenie dreptei credințe, apărător fără preget al Adevărului întrupat, cel considerat întîiul martir al lumii creștine.

La mulți ani întru Hristos tuturor celor care îi poartă sfîntul și frumosul nume!