Să-i mulțumim Domnului!

Pericopa evanghelică de azi are trei mari înțelesuri: întîi că Dumnezeu singur este Vindecătorul, apoi că pentru mulți e mai lesne să acționeze în întuneric decît în lumină și, nu în ultimul rînd, că tot ce considerăm noi normalitate în viața noastră este minunea lui Dumnezeu, dar nu sîntem în stare să vedem.
Este o minune că sîntem sănătoși, atunci cînd sîntem; e o minune că avem un adăpost și hrană, pentru cei care le avem; este o minune că avem bucurie și oameni buni în jur, atunci cînd îi avem.
Să-i mulțumim Domnului!

4 comentarii la „Să-i mulțumim Domnului!”

Lasă un comentariu