Jertfă și răscumpărare

La Înviere se ajunge numai prin moarte. Iisus Hristos, Domnul și Mîntuitorul nostru, s-a jertfit pe Sine pentru a ne da șansa de a ne salva sufletele și a înviat a treia zi, după Scripturi. Ne-a dat astfel și un model.

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va cîștiga.

Prin urmare, avem și noi partea noastră de făcut. Prin post și rugăciune omorîm păcatul din noi și ne pregătim sufletul de învierea cea de obște, adică de viața veșnică alături de Dumnezeu.