Prințul Șerban Dimitrie Sturdza: „Românii au un spirit nobil”

Ce caută un Prinț în politica dîmbovițeană? Cum își înțelege el datoria față de înaintași și față de poporul din care se trage? Ce precumpănește în dedicarea lui față de țară: credința creștină, dragostea de neam sau onoarea unui blazon străvechi? La meridian românesc, generozitatea este întîmplătoare sau o constantă? Credința ne unește la fapte … [mai mult]

Eminescu ne spune cine e de vină

O imersiune în gîndirea politică eminesciană, alături de prietenii Sorin Lavric, Radu Blatasiu și Dan Puric, ne arată cît cîntăresc reperele uitate și de unde ne vine salvarea ca neam. În vremuri care reclamă renașterea națională, românitatea are nevoie de o transfuzie cu sîngele forte care este Mihai Eminescu.

Credința unește

Despre coabitarea și contradicția dintre tradiție și (post)modernitate, despre curentul secularist care caută să preschimbe sau chiar să anuleze Sfînta Sărbătoare a Nașterii Domnului, dar și despre duhul de frățietate cultivat de Biserică, smerenie și virtuți, despre dragostea care acoperă și vindecă totul – în episodul al treilea al podcastului „Credința unește”. Cu Mihail Neamtu. … [mai mult]

„Credința unește”- cu Dan Puric

În preajma unei mari sărbători a creștinătății, Nașterea Domnului, unul dintre artiștii și gînditorii de marcă ai românității, Dan Puric, face o diagnoză subtilă, dar nu mai puțin îngrijorătoare a stării națiunii. Un dialog spumos, din care putem extrage și soluțiile revenirii la normalitate, într-un nou episod al podcastului „Credința unește”.

Un nou episod „Conservatorii”: BINELE

Binele nu e doar o valoare abstractă, ci un mod concret de a trăi și de a face inclusiv politica și o cale de a te mîntui. Despre formele binelui și puterea lui în societate, într-un nou episod al podcastului „Conservatorii”.

Dialog la Muntele Athos cu părintele Teologos

În timpul pelerinajului pe care l-am făcut recent prin Sfântul Munte, am purtat o discuție cu părintele Teologos. Vă invit să o urmăriți în continuare. Vizionare plăcută! (după clip aveți transcriptul) Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, … [mai mult]

Conservatorii – episodul 21. SPERANȚA

Cu toții sperăm, de la prima licărire a zilei pînă la ultima secundă a nopții. Creștinul speră clipă de clipă că se va mîntui. Stoicul, care nu se pricepe să iubească, se luptă cu speranța, crezînd-o sursă a nefericii sale, fiindcă îi întreține deșertăciunea iluziilor. Dacă nu avem dragoste, nu putem avea nici credință. Iar, … [mai mult]

Conservatorii. Episodul 19- LIBERTATEA

Libertatea este de origine divină. Ca principală dimensiune a Creației, Dreapta o prețuieste și o apără, în vreme ce Stînga nu pune mare preț pe ea, ba o consideră chiar periculoasă. Dumnezeu ne-a creat, pe toți, liberi, însă libertatea fiecăruia atîrnă de modul în care fiecare ne raportăm la Dumnezeu. Pînă și diavolului i-a fost … [mai mult]