Conservatorii. Episodul 19- LIBERTATEA

Libertatea este de origine divină. Ca principală dimensiune a Creației, Dreapta o prețuieste și o apără, în vreme ce Stînga nu pune mare preț pe ea, ba o consideră chiar periculoasă.

Dumnezeu ne-a creat, pe toți, liberi, însă libertatea fiecăruia atîrnă de modul în care fiecare ne raportăm la Dumnezeu.

Pînă și diavolului i-a fost lăsată libertatea de-a alege ca, prin răzvrătire, să facă răul.

În noul episod al podcastului “Conservatorii” așezăm libertatea în creuzetele teologiei, filozofiei, eticii, istoriei jertfelnice românești și, deloc în ultimul rînd, în cel al politicului.