Conservatorii (episodul 23)- TOLERANȚA

Pervertită de ideologie, toleranța rămîne utilă numai pentru demagogii din politică. Creștinul nu tolerează, ci iubește îndreptător, în vreme ce progresistul neomarxist este radical intolerant mai ales cu adevăratul tolerant – creștinul. În noul episod al podcastului Conservatorii deslușim înțelesurile pe cît de ascunse, pe atît de clăditoare ale toleranței, concept la modă astăzi, care … [mai mult]

Conservatorii – episodul 22, BĂNUINDU-L PE EMINESCU…

Azi, 15 iunie, “îl bănuim pe Eminescu”, așa cum inspirat spunea prozatoarea și publicista Sînziana Pop într-un dialog cu Nichita Stănescu. Despre Eminescu poetul, gazetarul, gînditorul conservator. Despre patima zelatorilor și despre ura detractorilor săi, ambele păguboase nu atît pentru posteritatea “omului deplin al culturii românești” (Constantin Noica), cît mai ales pentru noi, cei care … [mai mult]

Conservatorii – episodul 21. SPERANȚA

Cu toții sperăm, de la prima licărire a zilei pînă la ultima secundă a nopții. Creștinul speră clipă de clipă că se va mîntui. Stoicul, care nu se pricepe să iubească, se luptă cu speranța, crezînd-o sursă a nefericii sale, fiindcă îi întreține deșertăciunea iluziilor. Dacă nu avem dragoste, nu putem avea nici credință. Iar, … [mai mult]

Conservatorii- episodul 20. OMUL NOU

Fiecare avem ascunsă în adîncul ființei o nostalgie a Raiului, pierdut după cădere. Aceasta este obîrșia teafără a pornirii de a ne înnoi clăditor. Apostolul Pavel ne îndeamnă „să ne îmbrăcăm” în duhul creștin al omului celui nou. Însă, de la Renaștere, idealul omului nou a tot fost pervertit cu fiecare val ideologic al clipei. … [mai mult]

Conservatorii. Episodul 19- LIBERTATEA

Libertatea este de origine divină. Ca principală dimensiune a Creației, Dreapta o prețuieste și o apără, în vreme ce Stînga nu pune mare preț pe ea, ba o consideră chiar periculoasă. Dumnezeu ne-a creat, pe toți, liberi, însă libertatea fiecăruia atîrnă de modul în care fiecare ne raportăm la Dumnezeu. Pînă și diavolului i-a fost … [mai mult]

Conservatorii- episodul 17. Globalizarea

Pandemia a fost o realitate globală care, paradoxal, a oprit marșul triumfal al globalismului. Lumea „fără frontiere” redescoperea într-o clipă cît de necesare sînt granițele naționale în calea unui virus „internationalist”. Am văzut astfel cu toții că mare parte a ideologiei globaliste este artificială, șubredă, găunoasă. Cum luptă conservatorul cu excesele toxice ale fenomenului firesc … [mai mult]

Conservatorii- episodul 16. Rostul bărbatului, ieri și azi

Bărbăția. Un cuvînt cu sensuri oropsite în cîmpul ideologic al epocii de astăzi. O epocă în care, ca bărbat, a devenit aproape scandalos să mai afișezi vigoare, cavalerism, cutezanță, vitejie, caracter de lider și rol de protector al feminității. Bărbatul este creator, femeia e procreatoare. Bărbatul ȘTIE că trebuie să se întoarcă la Tatăl, în … [mai mult]

Conservatorii – episodul 15. Pentru natură, nu ideologie!

Sîntem chemați să protejăm natura așa cum trebuie să protejăm tot ce ține de Creația lui Dumnezeu și să ne purtăm cu ea așa cum ne purtăm în Biserică. Punem lupa conservatorului creștin modern peste excesele ideologice ale stîngii, care fetișizează ecologia, și răsfoim cu realism cauzele crizelor spirituale și economice provocate de ecologism – … [mai mult]

Conservatorii- episodul 14. Hristos revoluționarul

Sîntem nemuritori. Marea întrebare: cum ne vom trăi nemurirea după ce nu vom mai fi în trup de carne și oase, în chinuri sau în fericire? Despre pătimire, moarte jertfelnică, dragoste și Înviere. Despre Hristos și revoluția Sa restauratoare a oamenilor, ca fii și fiice ai lui Dumnezeu. Despre lucrătura mincinoasă a vrăjmașului. Deloc în … [mai mult]

Conservatorii- episodul 11. Pentru sau contra Europei?

Poporul român are vocația unității! Sîntem singurul popor latin într-o mare de ortodocși și singurul popor ortodox din latinitate. Facem legătura dintre Răsărit și Apus. Cred într-o uniune a popoarelor libere și suverane. Noi nu sîntem nici antieuropeni, nici anti-UE. Ne dorim ca UE să fie în consonanță cu fundamentele lui, în continuarea gîndirii fondatorilor … [mai mult]