Prințul Șerban Dimitrie Sturdza: „Românii au un spirit nobil”

Ce caută un Prinț în politica dîmbovițeană? Cum își înțelege el datoria față de înaintași și față de poporul din care se trage? Ce precumpănește în dedicarea lui față de țară: credința creștină, dragostea de neam sau onoarea unui blazon străvechi? La meridian românesc, generozitatea este întîmplătoare sau o constantă? Credința ne unește la fapte … [mai mult]

Un nou episod „Conservatorii”: moartea. Un subiect pe cît de grav și de dificil de înțeles, pe atît de înfricoșător pentru mulți

Subiectul dialogului de azi dintre Sorin Lavric și mine este unul pe cît de grav și de dificil de înțeles, pe atît de înfricoșător pentru mulți: moartea. E un subiect bun într-un moment de bilanț și de fixare a unor noi obiective, așa cum este finalul de an. Există moartea? Gîndul sfîrșitului implacabil ne face … [mai mult]

Credința unește

Despre coabitarea și contradicția dintre tradiție și (post)modernitate, despre curentul secularist care caută să preschimbe sau chiar să anuleze Sfînta Sărbătoare a Nașterii Domnului, dar și despre duhul de frățietate cultivat de Biserică, smerenie și virtuți, despre dragostea care acoperă și vindecă totul – în episodul al treilea al podcastului „Credința unește”. Cu Mihail Neamtu. … [mai mult]

Un nou episod „Conservatorii”: MÂNDRIA

Păcatul din care a căzut diavolul, sursă de orbire a minților ascuțite, nevoința credincioșilor, calea sigură de eșec în politică… Mîndria, un sentiment care poate fi citit în chei diferite, în funcție de obiectul ei. De ce o cultivăm societal, cum o tratăm, poate și trebuie curmată? Iată despre ce am vorbit într-un nou episod … [mai mult]

Un nou episod „Conservatorii”: BINELE

Binele nu e doar o valoare abstractă, ci un mod concret de a trăi și de a face inclusiv politica și o cale de a te mîntui. Despre formele binelui și puterea lui în societate, într-un nou episod al podcastului „Conservatorii”.

Conservatorii (episodul 23)- TOLERANȚA

Pervertită de ideologie, toleranța rămîne utilă numai pentru demagogii din politică. Creștinul nu tolerează, ci iubește îndreptător, în vreme ce progresistul neomarxist este radical intolerant mai ales cu adevăratul tolerant – creștinul. În noul episod al podcastului Conservatorii deslușim înțelesurile pe cît de ascunse, pe atît de clăditoare ale toleranței, concept la modă astăzi, care … [mai mult]

Conservatorii – episodul 22, BĂNUINDU-L PE EMINESCU…

Azi, 15 iunie, “îl bănuim pe Eminescu”, așa cum inspirat spunea prozatoarea și publicista Sînziana Pop într-un dialog cu Nichita Stănescu. Despre Eminescu poetul, gazetarul, gînditorul conservator. Despre patima zelatorilor și despre ura detractorilor săi, ambele păguboase nu atît pentru posteritatea “omului deplin al culturii românești” (Constantin Noica), cît mai ales pentru noi, cei care … [mai mult]

Conservatorii – episodul 21. SPERANȚA

Cu toții sperăm, de la prima licărire a zilei pînă la ultima secundă a nopții. Creștinul speră clipă de clipă că se va mîntui. Stoicul, care nu se pricepe să iubească, se luptă cu speranța, crezînd-o sursă a nefericii sale, fiindcă îi întreține deșertăciunea iluziilor. Dacă nu avem dragoste, nu putem avea nici credință. Iar, … [mai mult]