REPERE. Din înțelepciunea unor personalități sub înrîurirea cărora m-am format și de care mi-e dor

BARTOLOMEU ANANIA (1921 – 2011), scriitor, fost deținut politic sub comunism, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului

„Biserica nu poate avea un rol politic, în sensul strict al cuvîntului, dar are – sau trebuie să aibă – un permanent rol național și social, prin mijloace specifice. Nu ne poate rămîne indiferent ce fel de viață duc credincioșii nostri.”

GHEORGHE CALCIU (1925 – 2006), preot, fost deținut politic, lider al exilului anticomunist, primit la Casa Albă de presedinții Ronald Reagan și George W. Bush

„Biserica face politică și trebuie să facă, dar politica Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Cetatea se mîntuiește prin Biserică. Dacă Biserica stă în afara cetății, înseamnă că a dezertat de la datoria ei…

În preajma ultimelor alegeri, am discutat cu tineri, cu preoți și chiar cu ierarhi posibilitatea ca Biserica să vindece rănile țării, să moralizeze viața publică și, mai ales, lumea politică, prin implicarea preotilor în politică. Nu în sensul formării unui partid creștin cu preoți și ierarhi în el, ceea ce ar fi constituit o abatere de la linia trasată de Hristos și o coborîre în arena politicianistă, unde fiarele sălbatice i-ar fi sfîșiat, ci prin promovarea unor persoane civile în viața politică. Asta însemna ca Biserica, în fiecare sat și oraș, să-și dedice o parte din timpul sau cetății, în sens politic nobil, să vadă care sînt cetățenii buni, cei mai buni și necorupți pentru a fi promovați în alegeri. Aceștia trebuiau să fie oameni de credință, cu fapte bune, cu duhovnic care să depună bună garanție pentru ei, promovînd astfel o elită politică pe baze morale și nu pe o propagandă deșănțată sau pe bogăția acumulată prin jaf.”

MARCEL PETRIȘOR (1930 – 2021), profesor, scriitor, lider al foștilor deținuți politic de sub comunism

„Eu m-am născut creştin, deci fără nicio altă frică în afară de Dumnezeu. Nu am respectat nici o inter­dicţie pusă de om, şi pentru asta am mîncat la bătaie să-mi ajungă pentru nouă vieţi. De mic nu eram li­niştit decît la Liturghie. Am avut sfială în faţa sacru­lui şi, la ananghie, nu mi-am pus nădejdea decît în Dum­nezeu. „Doam­ne, ajută-mă!”. (…)

Tot timpul am avut cre­dinţa că voi scăpa din închisoare şi că vom scăpa de comunişti. Chiar şi atunci cînd am fost condamnat la moarte. Sigur că au fost momente în care m-am spe­riat, ca atunci cînd eram torturat sau cînd am primit sentinţa de condamnare la moarte, dar niciodată n-am disperat, pentru că am avut aceas­tă certitudine: „Omul propune, Domnul dispune”.”

RĂZVAN CODRESCU (1959 – 2021), scriitor, traducător, editor, teolog și istoric

Răzvan Codrescu și părintele Gheorghe Calciu, vorbind despre revista „Rost”, pe care am fondat-o și condus-o (2002-2012). Iași, 2005

„Sfinţenia nu se măsoară cu criterii politice, nici martirajul pentru Hristos nu se anulează prin ele.”

„Biserica nu trebuie să facă politică în sens partinic, dar, în numele principiilor morale statornicite prin rînduiala divină a Firii și prin Revelație, ea trebuie să facă politica lui Hristos, politica mîntuirii.”