Interpelare în Senat, pe care i-am adresat-o lui Kelemen Hunor: Motivele desființării Programului multianual de burse identitare pentru elevii români din Ucraina

Stimate domnule viceprim-ministru,

Anul de învățămînt 2020-2021 din Ucraina este pe sfîrșite. Pînă la încheierea lui au mai rămas doar 47 de zile. Circa opt mii de elevi români din această țară (clasele I-IV) nu au putut beneficia în acest an școlar de bursele identitare acordate de România începînd cu anul de învățămînt 2017-2018.

Consiliul Național al Românilor din Ucraina (CNRU), uniune civică ce reunește peste 20 de societăți culturale și organe de presă din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpaţia, v-a adresat, la 8 martie 2021, o Scrisoare deschisă privind motivele deciziei de desființare a Programului de burse identitare pentru elevii români din Ucraina, precum și șansele de reluare a acestui Program în ultimele 3 luni rămase pînă la încheierea anului curent de învățămînt 2020-2021.

„Ținîndu-se cont de cuantumul burselor identitare din anii precedenți, pentru derularea în anul curent de învățămînt 2020-2021 a Programului multianual de burse identitare acordate elevilor români din Ucraina (clasele I-IV) ar fi fost necesare aproximativ 8 milioane de lei.  De asemenea, pentru sprijinirea continuității catedrelor de limba română din Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail ar fi fost necesar un total de circa 500 de mii de lei.

În anul bugetar 2020, angajamentul asumat public de continuare, operaționalizare și dezvoltare a Programului de burse identitare pentru elevii români din comunitățile istorice a fost îndeplinit cu mare întîrziere, urmare a multiplelor noastre cereri repetate. Din păcate, după cum am înţeles, ceea ce s-a întîmplat în anul bugetar precedent nu a fost decît un preludiu al deciziei inexplicabile de desființare a acestui program”, s-a spus în Scrisoarea deschisă a CNRU.

Această situație se întîmplă în timp ce aproximativ 16 mii de elevi maghiari din Ucraina au beneficiat încă din decembrie 2020 de bursele identitare acordate de Republica Ungară. De altfel, asemenea celor între 120 și 130 de mii de elevi maghiari din România care au primit aceste burse identitare prin intermediul Fundației „Școala” înființate de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, pe care o conduceți.

Constatăm următoarele:

  1. Potrivit atribuțiilor stabilite prin Decizia prim-ministrului României, în scopul îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, domeniul minorităților (vizînd minoritățile din România, cît și minoritățile românești înrudite de peste hotare) este coordonat de către dumneavoastră în calitate de viceprim-ministru. Am considerat că această calitate oficială a dumneavoastră, precum și cea de reprezentant al minorității maghiare din România ca principală beneficiară a sprijinului identitar, cultural și de alt ordin acordat de către Republica Ungaria, va servi preluării de către România a bunelor practici ale Ungariei în domeniul minorităților extrafrontaliere și va crea astfel o solidaritate româno-maghiară de acțiune în acest domeniu.
  2. Programul de guvernare 2020-2024, votat de majoritatea parlamentară PNL-UDMR-USR-PLUS, prevede: „Reformarea politicii de acordare a burselor pentru cetățenii Republicii Moldova și, respectiv, pentru etnicii români din afara granițelor – extinderea actualului program pentru românii din Ucraina și la românii din alte comunități istorice”.
  3. Contrar prevederilor Programului de guvernare, Guvernul din care faceți parte nu a prevăzut în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 sumele necesare burselor identitare pentru elevii români din Ucraina și din alte state în care există forme de învățămînt preuniversitar în limba română.
  4. De asemenea, Guvernul în funcţie a diminuat sumele acordate de la bugetul de stat pentru sprijinirea celor peste 10 milioane de români de pretutindeni și organizațiilor reprezentative ale acestora de la 13.285 mii lei (execuția anului 2020) la 10.793 mii lei, în timp ce a majorat sumele acordate de la bugetul de stat pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor celor circa 2 milioane de cetățeni aparținînd minorităților naționale, altele decît cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, de la 137.669 mii lei (execuția anului 2020) la 157.300 mii lei. Diferența majoră dintre tratamentul bugetar aplicat organizațiilor românilor de pretutindeni și organizațiilor persoanelor aparținînd minorităților din România este mai mult decît evidentă.
  5. În cadrul dezbaterilor parlamentare pe marginea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2021, dumneavoastră personal, alături de toți deputații și senatorii UDMR, în ședința Camerelor reunite, ați votat, din păcate, împotriva amendamentului formulat de subsemnatul privind prinderea în buget a sumelor necesare burselor identitare pentru elevii români din Ucraina. Amendamentul propus de noi viza Anexa 3/13/2, capitolul 5001, titlul 59, articolul 07: Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și consta în suplimentarea 8.800 mii lei a sumei totale de 10.793 mii lei. Suma de 800 mii lei urma să aibă ca destinație: a) Programul multianual de burse identitare acordate elevilor români care studiază integral sau unele materii în limba română în școlile publice din Ucraina (cl. I-IV), Republica Serbia (cl. I), Republica Ungară (cl. I)  (total 8.300 mii lei) și b) sprijinirea continuității catedrelor de limba română din Universitățile Cernăuți, Ujgorod și Ismail (total 500 mii lei).
  6. În procesul executiv și legislativ la nivelul Guvernului României nu ați ridicat niciodată, ca viceprim-ministru cu atribuţii de coordonare a domeniului minorităților, nicio chestiune referitoare la minoritățile românești înrudite de peste hotare, respectiv, nu ați ridicat nici chestiunea burselor identitare pentru elevii români din Ucraina și alte state. Nicio Hotărîre de Guvern și nicio Ordonanță de Urgență a Guvernului nu a fost propusă spre adoptare în vederea alocării de la bugetul de stat a sumelor necesare burselor identitare pentru elevii români din Ucraina și alte state.

 

Avînd în vedere cele expuse mai sus, vă rog respectuos să ne transmiteți:

  1. Motivele reale și temeinice pentru care Guvernul dumneavoastră nu a prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2021 sumele necesare pentru bursele identitare acordate elevilor români din Ucraina și alte state și nici nu a intervenit în sensul unei rectificări bugetare necesare în vederea soluționării chestiunii.
  2. Care sunt propunerile și inițiativele dumneavoastră concrete, în calitate de viceprim-ministru al României coordonator al domeniului minorităților, privind soluționarea de către Guvern a chestiunii burselor identitare pentru elevii români din Ucraina și alte state în scurta perioadă rămasă pînă la încheierea anului școlar 2020-2021 (31 mai 2021)?
  3. Care a fost răspunsul dumneavoastră oficial la Scrisoarea deschisă pe care v-a adresat-o la 8 martie 2021 Consiliul Național al Românilor din Ucraina (CNRU)? În cazul existenței unui răspuns oficial, vă solicit respectuos să îmi transmiteţi o copie a acestuia.
  4. Ce propuneri și inițiative aveți în vedere pentru unificarea criteriilor de sprijinire a organizațiilor românilor de pretutindeni și a organizațiilor persoanelor aparținînd minorităților naționale din România, precum și a preluării de către România a bunelor practici ale Republicii Ungaria în domeniul minorităților înrudite de peste hotare?