In memoriam: Doina și Ion Aldea Teodorovici

Pe 30 octombrie 1992, cu trei decenii în urmă, se urcau la Ceruri sufletele Doinei și lui Ion Aldea Teodorovici, doi neasemuiți militanți ai reîntregirii Țării în vechile hotare, doi uriași iubitori de românism și Eminescu.
Bunul Dumnezeu să îi odihnească lîngă drepții Săi!
https://www.youtube.com/watch?v=ovIoPE8RzwA