În memoria părintelui-martir Haralambie Balamaci

În memoria și întru pomenirea părintelui-martir Haralambie Balamaci, la 108 ani de la uciderea-i săvîrșită în noaptea Sfintelor Paști în 1914.
Onorat să găzduim astăzi, la Senat, o conferință dedicată acestui erou al Albaniei și, cu voia lui Dumnezeu, și al României, eveniment organizat în parteneriat cu: Centrul Român de Studii și Strategii, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române și Asociația Răsăritul Românesc din Chișinău.
Părintele Balamaci a fost un apostol al educației și al credinței strămoșești care ne leagă. Pe pămînt albanez am simțit o sinceră deschidere a comunității albaneze față de frații români/aromâni și cinstirea care se cuvine eroilor noștri.
Nădejdea mea este să ne întărim valorile care ne animă întru o binecuvîntată și solidă lucrare.