Făgăduință!

Trăim vremuri în care trădarea este recompensată cu promovarea în funcții înalte în statul român, iar buna-credință, onestitatea și patriotismul sînt pedepsite prin marginalizare și diabolizare.

Există o așteptare enormă în rîndul poporului român pentru ca lucrurile să fie puse în făgașul lor normal: valorile să fie respectate, ierarhiile sociale să se constituie pe bază de merit, dreptatea să domnească, binele și efortul să fie recompensate, iar răutatea și necinstea să fie sancționate.

Ceea ce ne dorim cu toții nu sînt lucruri ieșite din comun, ci firești în orice societate sănătoasă.

România normală, promisă de un președinte inutil, va fi pusă în operă de AUR. Este esența angajamentului nostru. Este motivul pentru care am intrat în politică.