Sîntem și vom fi întotdeauna solidari cu frații meglenoromâni și aromâni din sudul Dunării!

Astăzi, 10 mai, de Ziua Românității Balcanice, reînnoim sentimentul nostru de solidaritate cu frații meglenoromâni, aromâni și istroromâni aflați în dificultate culturală.

Ca stat înrudit, România are, în spirit european, obligații firești față de românii de la sud de Dunăre, supuși unor procese nefaste de asimilare etnică și lingvistică.