Sfântul Neagoe Basarab, model de conducător creștin

Noi, creștin-ortodocșii, îl prăznuim astăzi pe Sfîntul Voievod Neagoe Basarab, strălucit principe și diplomat al vremii sale, erudit de seamă și mare iubitor de Hristos. Prin grația lui Dumnezeu, a fost instaurat, în 1512, Domnitor al Țării Românești, domnia sa stînd sub semnul echilibrului diplomatic și al dezvoltării interne.
Cu învățătura hristică în minte și în suflet, Neagoe Basarab a ctitorit numeroase lăcașuri de cult, între care Mănăstirea Curtea de Argeș (unde își doarme somnul de veci), și a donat sume impresionante către mănăstiri ortodoxe atît din Voievodat, cît și din Balcani.
A fost un cărturar desăvîrșit, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie” fiind considerată o capodoperă literară și o autentică mărturisire a dreptei credințe.

Cu numai cîteva zile în urmă, pe 15 septembrie, am comemorat cinci veacuri de la trecerea sa în lumea celor drepți, după o domnie de nouă ani.