Petre Țuțea, Românul- reper

Dacă Petre Țuțea nu ar fi existat, neamul nostru ar fi mai sărac.

Cugetătorul care ne-a povățuit cu atîta înțelepciune și evlavie, martirul care a îndurat 13 ani supliciul din temnițe, Românul-reper iubitor de libertate și mărturisitor al credinței celei bune.

Azi, acum 30 de ani, se muta la cele veșnice.

Astăzi se împlinesc 3 decenii de cînd ne veghează din Ceruri.

Maestre Țuțea, ești veșnic în inimile și mințile noastre!