Pentru o Românie stabilă, demnă și înfloritoare!

În aceste vremuri greu încercate, în care majoritatea conducătorilor lumii s-au abătut cu bună știință de la datoria de a-și apăra popoarele, vă asigur de bună noastră credință, de dragostea pentru valorile pe care le promovăm și mai ales de respectul și iubirea ce o purtăm românilor și țării noastre.

Mă doare sufletul să văd copii chinuiți, bătrâni oropsiți și tineri fără orizont. Voi ne dați putere, voi ne motivați, pentru voi și o Românie stabilă, demnă și înfloritoare suntem aici.