O nouă fundație a demnității românești

Jefuirea patrimoniului industrial românesc prin vînzări bandidești este confirmată inclusiv de fostul prim ministru Nicolae Văcăroiu, care susține că peste 70% din privatizările fostelor întreprinderi de stat au fost eșecuri.
El a amintit că pentru cele peste 7.500 de societăţi privatizate, cu o valoare de piaţă de peste 350 miliarde USD, statul a luat praful de pe tobă.
Nimic nou în acest adevăr amar, pe care îl știe cel puțin jumătate din forța de muncă activă a României, plecată în străinătate din cauză că economia națională nu-i mai oferă nici măcar sursele pentru supraviețuire.
AUR va clădi, cărămidă cu cărămidă, o nouă fundație a demnității românești, prin refacerea industriei autohtone, care va pune în lucrare energiile nostre creatoare de care acum se bucură alții.