La mulți ani Armatei Române!

Armata este esență de fibră românească. Poporul român a avut în istorie doi stîlpi de sprijin, Oștirea și Biserica. Indiferent de vremelnicele regimuri, ele s-au situat întotdeauna în vîrful încrederii.
Poate nu știm, dar aproape toți avem undeva, pierdut în negura trecutului, un bunic, un străbunic sau un strămoș îndepărtat, care a stat cu o mînă pe plug și cu cealaltă pe sabie. Avem cu toții un înaintaș, a cărui memorie sîntem datori să o cinstim, pentru că a luptat în oastea cea mare a țării, ori s-a jertfit în războaiele care ne-au marcat devenirea istorică.
Un ostaș rămîne ostaș și apără patria pînă în ultima clipă a vieții. El are onoare militară. Nu iese să-și strige năduful decît atunci când este silit. Cei care aveți armata în sînge, știți că acestea nu sînt vorbe.
Fără o armată puternică nu există un stat puternic, iar o armată nu poate fi puternică fără o industrie de apărare solidă. Pentru noi, AUR, oștirea este pilon fundamental al statului și al neamului.
La mulți ani tuturor celor care purtați cu fală uniforma militară!
La mulți ani Armatei Române!