Începutul Anului Nou bisericesc

Noi, creștin-ortodocșii, prăznuim astăzi întîia zi a Anului Nou bisericesc. Instituită în urmă cu aproape 1700 de ani, în cadrul Sinodului I de la Niceea, această rînduială se datorează începerii misiunii Sale între oameni și a vestirii „anului plăcut Domnului”.

Debutul Noului An creștinesc coincide cu deschiderea unei noi sesiuni a Parlamentului României, într-un moment de criză acutizantă a societății românești.

Dăruiește-ne, Doamne, sănătate sufletească și trupească, înțelepciune, destoinicie și puterea de a răzbi! Ne rugăm Ție pentru mîntuire și binecuvîntare în toate!