Înțelepciune

Azi am făcut un interviu cu un preot foarte bătrîn, trecut prin pușcăriile comuniste și de o seninătate de invidiat.
L-am întrebat, între altele, cum reușește să-și păstreze liniștea interioară sub asaltul atîtor evenimente negative (inclusiv personale; i-a murit un copil de tînăr) și sub bombardamentul informațional care te zăpăcește.
Mi-a răspuns simplu: ”Nu iau nimic în tragic. Întîi pentru că reperul meu fundamental este Hristos și, orice s-ar întîmpla, dacă mă țin de poalele lui, nu am cum să mă rătăcesc, deci nu mă tem de nimic și nu regret nimic, totul ține de iconomia divină. Apoi, pentru că 99% din informație este o contrafacere a realității. O minciună. Și ca orice minciună se va vădi astfel la timpul cuvenit. Deci nu merită să te consumi.
Noi ne pregătim în această viață pentru o viață spirituală integrală, al cărei prag este moartea. Dacă ne detașăm de cele materiale, ale trupului, putem trăi această realitate, în bună măsură, încă de aici”.