Frate Mihai, ne vei lipsi enorm!

Unul dintre frații și camarazii noștri în bătăliile grele pe care le dăm de ani încoace ne-a părăsit în această dimineață. Mihai Făgădaru a plecat acolo unde nu este nici durere, nici întristare și nici suspin, lăsînd în lacrimi și suferință doi frumoși băieței.
Nenorocita molimă i-a curmat și lui Mihai cursul vieții.
Odihnește, Doamne, sufletul robului Tău!