Credința unește!

Credința fără fapte este moartă. Faptele credinței unesc inimi.

Preoții sînt cei care pot ațîța cel mai bine focul credinței din sufletele noastre, astfel ca el să le țină de cald semenilor noștri vitregiți de viață.

Prin grija unui singur preot din Iași, părintele Dan Damaschin, sînt ajutați mii de copii nevoiași, în fiecare an. Dar ca sfinția sa sînt mii de preoți români.

Discreți, smeriți, plini de dragoste, nenumărați preoți și credincioși fac minuni în viața aproapelui căzut în necaz.

Singura răsplată a acestor binefăcători este zîmbetul celor ajutați și mulțumirea că împlinesc porunca Domnului.

Să-i cunoaștem pe unii dintre ei, ca să ne molipsim de bine. Astăzi, părintele Dan Damaschin.