Vocea noastră a fost auzită!

Evacuarea minorității românești din sediul asociației și Bibliotecii românești „Albotina” a fost anulată.

Mulțumesc eforturilor ambasadei și sînt recunoscător autorităților bulgare care au reacționat prompt.

„ORDIN

Nr. RD.02-00-306

Vidin, 07.04.2022

În temeiul articolului 44, alineat 1, punct 1 și alineat 2 din Legea privind administrația publică locală și ținând cont de imposibilitatea păstrării în condiții sigure a cantității imense de cărți în limba română,

ANULĂM:

Ordinul nostru nr. RD-02-11/275/28.03.2022 privind retragerea încăperilor proprietate publică locală, situate pe adresa administrativă: orașul Vidin, strada Pazarska nr. 2, din incinta Casei Tineretului din Vidin, etaj 2, cu numărul cadastral de identificare 10971.502.27.1, având destinație, potrivit Actului de proprietate publică nr. 795/19.10.2009, cultura și arta și atribuite Casei Populare de Lectură ”Sfânta Teofana Basarab” și Bibliotecii românești ”Albotina”.

Prezentul ordin se va aduce la cunoștința Directorului Direcției ”PNOUS”, precum și a tuturor persoanelor interesate, spre informare și executare.

PENTRU PRIMARUL ORAȘULUI VIDIN

ȚVETOMIRA ILIEVA,

Viceprimar al orașului Vidin

Conform Ordinului nr. RD-02-11-295/31.03.2022”