Crucea românității

Credința creștină înseamnă jertfă din iubire. Hristos nu a urcat Golgota într-un car al desfătărilor. El ne-a arătat calea: „Ia-ți crucea și urmează-Mi Mie!” Nu exista desăvîrșire duhovnicească și, implicit, nici salvare fără jertfă (se înțelege, nu neapărat de sânge)… Dacă sacrificiul nu vine din dragoste (pentru Dumnezeu și pentru aproapele), nu are valoare răscumpărătoare.