Tăcere

În tăcere se ascund multe: înțelepciune,  concentrare, extaz, amărăciune, prostie, viclenie, nesimțire, refuz, dispreț, lașitate. Cînd îl ai dinaintea ta pe celălalt, poți deosebi felul tăcerii după limbajul corpului, după privire. Cînd celălalt e la distanță mare, după o ușă, îndărătul unui ecran de computer sau de telefon, tăcerea poate însemna orice. Trebuie să alegi ce să crezi despre ce reprezintă tăcerea aceea, în funcție de ce știi despre omul care tace. Și nu ești scutit de înșelare.

În tot cazul, tăcerea e un lux pe care și-l poate permite numai omul superior. Ceilalți riscă să dea semnale greșite tăcînd. Dar nici limbuția nu-i ajută pe mulți.

Faptul că e atîta larmă în jurul nostru dă măsura lumii acesteia. O lume care încearcă să acopere cu vorbe ce nu poate exprima prin tăcere.