Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile)

Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile), pe care o prăznuim astăzi, nu este despre slava lumească, ci unul dintre cele mai dureroase și mai încărcate de semnificație momente ale lucrării în trup omenesc a Mîntuitorului.
Mulțimea care în această Duminică Îl ovaționa este, de fapt, aceeași mulțime care, cîteva zile mai tîrziu, avea să ceară răstignirea Lui.
Astăzi este ușa către Săptămîna Patimilor, înaintarea lui Iisus către sfîrșitul Său pămîntesc, pentru păcatele noastre. Dar și începutul biruinței Lui asupra morții!
Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului!