De ce naționaliștii români nu pot fi filo-ruși

În interbelic, naționaliștii români erau considerați coloana a cincea germană, pentru că Germania era naționalistă. Astăzi, naționaliștii români sînt acuzați că sînt coloana a cincea rusă, pentru că Rusia este naționalistă.
În interbelic, Germania, condusă de naționaliști de stînga (că asta e nazismul), era aliată cu Rusia, condusă de internaționaliști de stînga (bolșevicii). Astăzi, Germania, condusă de internaționaliști de stînga (pretinși de dreapta, la derută, dar urmînd neabătut ideologia stîngii), este aliată cu Rusia, condusă de naționaliști de stînga (care i-au făcut icoană lui Stalin și se închină la „moaștele” lui Lenin).
Alianța ruso-germană a dus, în interbelic, la ciopîrțirea teritoriului național românesc. Astăzi, alianța ruso-germană face aproape imposibilă recuperarea Basarabiei.
În prima parte a celui de-al doilea război mondial, naționaliștii români au recuperat în parte teritoriile răpite României, pe fondul rupturii alianței ruso-germane și a alierii României cu Germania.
În a doua parte a războiului, naționaliștii români au eliberat și restul teritoriului național, sub efectul alierii cu Rusia.
După război, internaționaliștii români de stînga (comuniștii, cei mai mulți veniți pe tancurile rusești) au renunțat la o parte din teritorii naționale furate de Rusia, pe fondul intrării României în blocul statelor sovietice, deci în sfera de influență a noului imperiu rus, URSS.
Astăzi, România, condusă de internaționaliști de stînga este aliată (și) cu Germania, în cadrul UE. Și are înghețate relațiile cu Rusia, din pricina căreia avem două state românești în loc de unul, iar alte părți ale României sînt în posesia Ucrainei.
Avînd în vedere istoria sumarizată mai sus și idealul național al reîntregirii, naționaliștii români nu pot fi nici filo-ruși, nici filo-germani, nici în slujba unora, nici a celorlalți, ci trebuie să lucreze la și aștepte să se producă ruptura alianței germano-rusă, pentru ca, beneficiind de alianța României (și) cu Germania, să încerce să recupereze teritoriile naționale ce ne-au fost luate cu forța.
Iată de ce acuzația că „AUR – Alianța pentru Unirea Românilor este cu Rusia” este o prostie pură și simplă. Iar cei care o cred nu pot fi, iertați-mă, decît proști sau trădători.