Conservatorii, episodul 6. SFINȚII

În ce măsură sfinții ne sînt modele și temeiuri în toate cele de trebuință?

Sînt sfinții mijlocitori între oameni și Tatăl din Ceruri?

Sîntem chemați la sfințenie? Ne putem asuma vocația sfințeniei?

Ce înseamnă pentru noi, cei de astăzi, conduita și martiriul sfinților închisorilor?

Răspunsuri la acestea, dar și multe altele, în episodul nr. 6 din seria Conservatorii: