Conservatorii- episodul 16. Rostul bărbatului, ieri și azi

Bărbăția. Un cuvînt cu sensuri oropsite în cîmpul ideologic al epocii de astăzi. O epocă în care, ca bărbat, a devenit aproape scandalos să mai afișezi vigoare, cavalerism, cutezanță, vitejie, caracter de lider și rol de protector al feminității.

Bărbatul este creator, femeia e procreatoare.

Bărbatul ȘTIE că trebuie să se întoarcă la Tatăl, în vreme ce femeia SIMTE lucrul acesta.

Despre trăsăturile bărbăției, despre rosturile și noimele etosului masculin și feminin, într-un nou episod al podcastului Conservatorii.

Înregistrarea este disponibilă aici.